İlk İçerik Anasayfa Ülke Sayfası All 3M.com Site Map

Konak Hücre Proteini ve DNA Filtrasyonu

Derinlik filtrasyonu, hücre ve hücre debrisi çıkarmak için toplanan hücre kültürlerinin proses ölçeğinde arındırılmasında yaygın olarak kullanılır. Ancak, elektrokinetik yüklü 3M™ Zeta Plus derinlik filtre medyaları, etkin partikülat filtrasyon kabiliyetlerine ek olarak, çözünebilir safsızlıkları adsorbe edebilirler. Bu özellik, mevcut işlemler gerektiriyorsa, rekombinant monoklonal antikor içeren biyoproses akışlarından konak hücre proteini ve konak hücre DNA’sı çıkarmak için kullanılabilir.

Konak hücre proteini varlığı, Protein A sütun eluatında bulanıklığı artırır ve bu da önceden tahmin edilemeyen çökelmeye ve steril membran filtrasyonunda ara sıra tıkanıklık olmasıyla sonuçlanabilir. Yüksek hücre yoğunlukları ve düşük viyabiliteler normal olarak konak hücre protein düzeylerini yükseltirler ve bir proses adımında düşüş olması başarı için kilit bir kriter olabilir. Konak hücre protein çıkarmada Zeta Plus filtreler kullanılmasında elektrostatik etkileşimin etkisi olması yüksek bir olasılıktır, çünkü filtrasyondan önce yükün iletkenliğinin düşürülmesinin Protein A sütun eluatında bulanıklığı azalttığı kanıtlanmıştır.

Zeta Plus medya, silikatlar ve bağlayıcı reçine emdirilmiş selülozdur ve proses akışını uniform hale getirmek için pozitif yüklü medya olabilir. Bu medya, 3M™ Kapsüllü Zeta Plus Sisteminde kullanılmak üzere ikisi de lentiküler formatta ve tamamen tek kullanımlık olan lentiküler kartuşlar ve tek kullanımlık kapsüller olarak satılır. Konak hücre proteinlerinin aynı anda veya ayrı olarak adsorpsiyonla çıkarıldığı hücre toplama arındırma için yüksek kapasiteli derinlik filtre sistemleri sağlayabilen 3M™ Kapsüllü Zeta Plus serisi dir. Hücre kültürü toplamadan sonra kullanılan bozucu birincil geri kazanım aşamaları hücre lisiziyle sonuçlanabilir ve yüksek oranda konak hücre DNA’sı salınabilir.

Bir santrifüj adımından sonra, toplanan hücrelerin, Protein A’nın 3M™ Zeta Plus EXT ZA serisi formülasyon akışyukarı medyayla Zeta Plus sisteminden filtre edilmesi, monoklonal antikor ürünü içeren sütun eluatında bulanıklık seviyelerini düşürebilir. Düşüşün etkinliği toplanan hücre kültürü viyabilitesine bağlı olacaktır. İki katmanlı 3M™ Zeta Plus EXT serisi derinlik filtrelerinin iki aşaması, değişken besleme akışları için iyi ölçekleme performansı sunmak üzere yüksek adsorptif kapasiteli bir sistem sunabilir. Protein A sütunundan önce derinlik filtrasyonunun çeşitli aşamalarının kullanılması asidik elüsyon sırasında çökelen protein ürünü miktarını düşürebilir. Akış hızını ve çıkış hacmini maksimuma çıkarmak için, birinci aşama derinlik filtresi olarak bir açık sınıf EXT filtre, ardından da ikinci aşama derinlik filtresi olarak daha dar bir sınıf EXT filtre kullanılması önerilir.

Hücre kültürü toplamadan sonra kullanılan bozucu birincil geri kazanım aşamaları hücre lisiziyle sonuçlanabilir ve yüksek oranda konak hücre DNA’sı salınabilir. DNA seviyesinin yasal koşullara uygun olması için akışaşağı saflaştırma prosesi boyunca düşürülmesi gerektiğinden, erken aşamalarda istikrarlı giderme yapılması yararlıdır ve bu da Zeta Plus derinlik filtre ortamı kullanılarak başarılabilir. Bu azaltma, lentiküler EXT formatında 3M™ Zeta Plus SP EXT ve 3M™ Zeta Plus ZA EXT formülasyonlarından birinin bir araya getirilen elektrokinetik ve fiziksel özelliklerinden yararlanılmasından büyük ölçüde etkilenir. Birçok memeli ve bakteri hücresi lizatlarının arındırılması, DNA tutulmasının arttığı nötr pH’ta olur. Bazı durumlarda, biyoproses akışlarından DNA’nın çıkarılması, adsorptif bölgeler için rekabet eden hücre debrisi ve proteinlerin varlığından dolayı karmaşıklaşabilir. Ancak, saha uygulama verileri, 3 log’dan daha yüksek DNA çıkarmanın, Protein A sütunundan önce başarılabileceğini göstermiştir. Zeta Plus lentiküler kartuşlar veya kapsüller, büyük ölçekli üretim için modüler sütun yük adımı olarak kolaylıkla kullanılabilir.

Size özel uygulamalar ve ürün ihtiyaçlarınıza teknik ekibimiz ile yardımcı olmamız için bize ulaşın