İlk İçerik Anasayfa Ülke Sayfası All 3M.com Site Map

İnternet Gizlilik Politikası

3M Türkiye

3M Küresel İnternet Gizlilik Politikası

3M bilgilerinizin gizliliğine saygı duymaktadır. Bu politika bize ilettiğiniz kişisel bilgilerinizi ve bu bilgileri nasıl kullanabileceğimizi özetlemektedir. Bu politika ayrıca, gizliliğiniz ile ilgili diğer önemli konuları da açıklamaktadır.

İçindekiler3M Küresel İnternet Gizlilik Politikası

Tüm yürürlükteki gizlilik ve veri koruma kanunlarına uymak 3M politikasıdır. Bu taahhüt, çalışanlarımızın, müşterilerimizin, iş ortaklarımızın ve bizimle kişisel bilgilerini paylaşan başkalarının güvenini kazanmak ve korumak konusunda verdiğimiz değeri yansıtmaktadır.

İşbu Küresel İnternet Gizlilik Politikası (bu “Politika”) 3M internet siteleri üzerinden kişisel bilgileri topladığımızda 3M’in sizin mahremiyetinizi nasıl koruduğunu açıklamaktadır. “Kişisel bilgi” terimi sizi tek başına ya da bizde mevcut olan bilgilerle kişisel olarak sizi tanımlayan bilgi anlamına gelmektedir.

Bu Politika genel olarak 3M tarafından ya da adına işletilen tüm İnternet Siteleri ve dünya üzerinde işletilen iş birimlerine (her birisi bir “3M İnternet Sitesi”) uygulanmaktadır.

Başa Dön

Web Sitesi Gizlilik Beyanları

Her ne kadar bu Politika tüm 3M İnternet Sitelerine uygulanmaktaysa da, her bir 3M İnternet Sitesinin farklı amaç ve farklı özellikleri vardır. Belli bir 3M İnternet Sitesinin,ek ya da farklı açıklamalara gereksinim duyması halinde, bu açıklamalar sitede tek başına ya da bu sitede yayınlanan ayrı bir web sitesi gizlilik beyanında (“Web Sitesi Gizlilik Beyanı”) temin edecektir. Her bir bireysel açıklama ya da Web Sitesi Gizlilik Beyanı bu Politikayı sadece yayınlandığı 3M İnternet Sitesi hakkında tamamlamakta ve değiştirmektedir.

Başa Dön

Muvafakatınız

3M İnternet Sitesini kullanarak ya da bize kişisel bilgiler sağlayarak, kişisel bilgilerinizin bu Politikada ve uygulanacak olan her tür Ülke ya da Web Sitesi Gizlilik Beyanında açıklandığı gibi toplanmasına, kullanılmasına ve açıklanmasına muvafakat etmektesiniz.

Kişisel bilgilerinizin bu Politikada (ve uygulanacak olan her tür Ülke ya da Web Sitesi Gizlilik Beyanında) açıklandığı gibi toplanmasına, kullanılmasına ve açıklanmasına muvafakat etmemeniz halinde, 3M İnternet Sitelerini kullanmayın.

Başa Dön

Kişisel Bilgilerin Toplanması, Kullanılması ve Açıklanması Hakkında Sınırlamalar

Uygulanacak kanun tarafından talep edildiği derecede, 3M bir 3M İnternet Sitesinden her ne zaman kişisel bilgi toplarsa;

     • kendisinin veri uygulamalarından sizi zamanında ve uygun bir biçimde haberdar edecektir;

     • açık ya da gizli olabilecek olan muvafakatiniz ile kişisel bilgilerinizi kişisel bilginin hassaslığı, yasal şartlar ve diğer faktörlere bağlı olarak toplayacak, kullanacak ve iletecektir;

     • kişisel bilgilerinizi sadece özel, sınırlı amaçlar içerisinde toplayacaktır. Topladığımız bilgiler, toplanma amacı doğrultusunda ilgili, yeterli ve abartısız olacaktır.

     • kişisel bilgilerinizi asıl olarak toplanma ya da sizin bilahare muvafakat ettiğiniz amaç ile tutarlı biçimde işleyecektir;

     • kişisel bilgilerinizin amaçlanan kullanımı açısından güvenilir, gerçek, tam ve gerekli olduğunda güncel olmasını sağlamak için makul adımları atacaktır;

     • size “vazgeçme” fırsatı vermeden kişisel bilgilerinizi doğrudan pazarlama amacıyla kullanmayacaktır ve;

     • üçüncü bir kişiye açıklanan ya da diğer bir ülkeye iletilen kişisel bilgilerin sözleşme yoluyla ya da başka bir biçimde, 3M içerisindeki iletimler dahil, yeterli bir biçimde korunmasını sağlamak için uygun tedbirleri alacaktır.

Başa Dön

3M İnternet Siteleri Üzerinden Toplanan Bilgiler ve Bu Bilgilerin Nasıl Kullanılabileceği

Bir 3M İnternet Sitesine giriş yaptığınızda ya da bir 3M İnternet Sitesini kullandığınızda sizin hakkınızda bilgi toplayabiliriz:

      1. Web Tarayıcınız Tarafından Bize Gönderilen Bilgiler

3M, bize web tarayıcınız tarafından otomatik olarak gönderilen bilgileri toplamaktadır. Bu bilgiler tipik olarak sizin İnternet servis sunucunuzun IP adresi, işletim sisteminizin ismi (Macintosh® ya da Windows® gibi) ve web tarayıcınızın versiyonunu (Internet Explorer® ya da Netscape® gibi) içermektedir. Lütfen, tarayıcınızın ne gibi bilgiler gönderdiğini ya da ayarlarınızı nasıl değiştireceğinizi öğrenmek istemeniz halinde tarayıcınızı kontrol edin.

Tarayıcınız tarafından sağlanan bilgiler sizi kişisel olarak tanımlamaz. Biz bu bilgileri sitelerimizi geliştirmemize ve onları internet ziyaretçilerimiz tarafından kullanılan teknoloji ile daha uyumlu hale getirmemize yardımcı olan istatistikler oluşturmak için kullanmaktayız.

      2. Bilgisayarınıza bir “Çerez(‘Cookie’)” Yerleştirerek Toplanan Bilgiler

3M, bilgisayarınızın sabit diskine bir “etiket” yükleyerek hakkınızda bilgi toplayabilir. Bu etiket “çerez” olarak bilinmektedir.

Tüm 3M İnternet Sitelerimiz “oturum çerezleri” kullanmaktadır. Bir oturum çerezi bilgisayarınızı, sitemize giriş yaptığınızda bir bilgisayar tarafından oluşturulan, benzersiz bir tanımlayıcı ile etiketlemek için kullanılır. Bir oturum çerezi, sizi kişisel olarak tanımlamaz ve tarayıcınızı kapattıktan sonra sona erer. Biz oturum çerezlerini ziyaretçilerimizin sitelerimizi kullanma yolları – hangi sayfaları ziyaret etmekteler, hangi linkleri kullanmaktalar ve her bir sayfada ne kadar süre kalmaktadırlar – hakkında istatistiksel bilgi toplamak için kullanmaktayız. Bu (“tıklama akışı verileri”) bilgileri, ziyaretçilerimizin menfaatlerini ve sitelerimizin içerik ve işlevselliğini iyileştirme gereksinimlerini daha iyi anlayacak biçimde istatistiksel olarak analiz etmekteyiz.

Bazı 3M İnternet siteleri ayrıca “kalıcı çerez” kullanmaktadır. Bu çerezler tarayıcınızı kapattığınızda sona ermezler, siz onları silene kadar bilgisayarınızda kalırlar. Bilgisayarınızı benzersiz bir tanımlayıcı olarak atayarak, daha önceki seçim ve tercihlerinizin veritabanını oluşturabilmekteyiz ve bu seçimlerin ve tercihlerin tekrar toplanmasına gereksinim duyulduğunda tarafımızdan otomatik olarak ve size zaman ve emek kazandırarak temin edilebilirler. Örneğin, bir alım yapmanızın ardından, diğer bir alım yapmaya karar vermeniz halinde, gönderme adresiniz alıkonulacak ve sadece teyit edilmesi gerekecektir. Bir 3M İnternet Sitesinin “kalıcı çerezler” kullanması halinde, sizi o sitede yayınlanan Gizlilik Beyanı ile bilgilendireceğiz.

Çerezleri almayı istememeniz halinde, tarayıcınızı reddetmeye ya da bilgisayarınıza bir çerez yerleştirildiğinde uyarmaya ayarlayabilirsiniz. Her ne kadar bir 3M İnternet Sitesini ziyaret ettiğinizde çerezleri kabul etmeniz gerekmese de tarayıcınızın çerezleri reddetmesi halinde, sitenin tüm işlevlerini kullanamayabilirsiniz.

      3. Bilerek ve İsteyerek Sağladığınız Bilgiler

3M bir 3M İnternet Sitesini kullandığınızda bilerek ve isteyerek sağladığınız bilgileri toplamaktadır, örneğin; e – posta uyarıları almak için kayıt olduğunuzda, bir anketi doldurduğunuzda ya da bize geril bildirim için bir soru sorduğunuzda ya da e – posta attığınızda sağladığınız bilgiler. Bir çok durumda bu bilgiler kişisel bilgiler olacaktır.

3M bu bilgileri sizin sağlama amacınız için kullanmaktadır. Örneğin; e – posta uyarıları almak için kayıt yaptırdığınızda e – posta adresinizi verdiğinizde, e – posta adresinizi talep ettiğiniz e – posta uyarılarını göndermek için kullanmaktayız.

3M İnternet sitelerinden topladığımız bilgileri, müşteri hizmetleri, dolandırıcılığı önleme, pazar araştırması, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi iyileştirmek ve size ve şirketinize ilgi duyabileceğinize inandığımız bilgi ve teklifleri sunmak gibi çeşitli iş amaçları için kullanabiliriz.

3M İnternet Sitelerinin birçoğu, kişisel bilgilerinizin kullanımı hakkında seçim yapmanıza olanak tanımaktadır. Birçok durumda, seçimlerinizi kişisel bilgilerinizi verdiğiniz zamanda ve sayfada göstermenizi istemekteyiz.


Başa Dön

Kişisel Bilgilerin Paylaşımı

3M kendisinin İnternet Sitelerinden toplamış olduğu bilgileri posta listesi aracılarına sizin açık muvafakatiniz olmaksızın satmayacaktır.

3M kişisel bilgilerinizi diğer 3M iş birimleri ile paylaşabilir. Bunu yaptığımız zaman bu diğer 3M birimleri bilgilerinizi asıl olarak toplanma (ya da sizin bilahare muvafakat ettiğiniz) amacı ile ve sadece bu Politika uyarınca, uygulanacak her türlü Ülke ya da Web Sitesi Gizlilik Beyanları ve tüm uygulanacak gizlilik ve veri koruma kanunları uyumlu olacak biçimde kullanacaktır.

3M kişisel bilgilerinizi bizim için destek hizmetleri yürütmesi için tutulan üçüncü kişiler ile de paylaşabilir. Bu üçüncü kişilerin paylaştığımız kişisel bilgileri sadece adımıza hizmet vermek için kullanmaları ve kişisel bilgilerinize kesinlikle gizli olarak muamele etmeleri gerekmektedir.

Bazı durumlarda, 3M kişisel bilgilerinizi bizimle müşterilerimize ürün ve hizmet sunmak için ortaklık kuran üçüncü kişiler ile paylaşabilir. Bunu yaptığımız zaman iş ortaklarımızdan bilgilerinizi asıl olarak toplanma (ya da sizin bilahare muvafakat ettiğiniz) amacı ile ve sadece bu Politika uyarınca, uygulanacak her türlü Ülke ya da Web Sitesi Gizlilik Beyanları ve tüm uygulanacak gizlilik ve veri koruma kanunları uyumlu olacak biçimde kullanacaktır.

Belirli, sınırlı durumlarda kişisel bilgilerinizi ilgisiz üçüncü kişiler ile paylaşabilir ya da bu üçüncü kişilere iletebiliriz. Örneğin; üçüncü bir kişiye kişisel bilgileri (i) talebiniz üzerine, (ii) yasal bir şart ya da mahkeme emrine uymak için, (iii) kimlik hırsızlığı gibi muhtemel bir suçu araştırmak için, (iv) 3M ya da 3M iş biriminin satışı, satın alınması, birleşmesi, yeniden örgütlenmesi, tasfiyesi ya da feshi ile bağlantılı olarak ya da (v) benzer durumlarda verebiliriz. Söz konusu bir olayın gerçekleşmesi halinde, kişisel bilgilerinizi korumak için uygun adımları atacağız.

3M İnternet Sitelerinin birçoğu, kişisel bilgilerinizin açıklanması ve/veya iletimi hakkında seçim yapmanıza olanak tanımaktadır. Birçok durumda, seçimlerinizi kişisel bilgilerinizi verdiğiniz zamanda ve sayfada göstermenizi istemekteyiz.

Başa Dön

Kişisel Bilgilerin Güvenliği

Kişisel bilgileriniz genel olarak 3M veritabanlarında ya da hizmet sağlayıcılarımız tarafından sağlanan veritabanlarında depolanacaktır. Bu veritabanlarının birçoğu Amerika Birleşik Devletlerindeki sunucularda saklanmaktadır. Kanunun gerektirdiği derecede, kişisel bilgilerinizin ülkeniz dışına iletilecek olması halinde uygun bir bildirimde bulunulacaktır.

3M kişisel bilgilerin gizliliği, güvenliği ve bütünlüğünü korumak için makul korumalar sağlamaktadır. Örneğin; kişisel bilgileri İnternet bilgileri iletmek için (güvenlik soket katmanı) secure socket layer (SSL) kullanmaktayız. Her ne kadar kişisel bilgilerinizin yetkisiz açıklama, yanlış kullanım ya da değiştirilmesine karşı korumaya yardımcı olması için güvenlik tedbirleri alsak da, İnternete bağlı tüm bilgisayar ağları için durum bu iken, İnternet üzerinden sağlanan bilgilerin güvenliğini garanti edemeyiz ve makul kontrolümüzün ötesinde güvenlik ihlallerinden sorumlu olmayacağız.

Başa Dön

Üçüncü Kişi İnternet Sitelerine Bağlantılar

3M İnternet Siteleri 3M tarafından işletilmeyen İnternet sitelerine bağlantılar içerebilir. Bu bağlantılar, bir hizmet olarak sağlanmaktadır ve bu sitelerin faaliyetleri ya da içeriği ile ilgili hiçbir onay ya da işletmecileri ile ilgili hiçbir ilişkiyi ima etmemekteyiz. 3M bu İnternet sitelerini kontrol etmemektedir ve içerik, güvenlik ya da gizlilik uygulamalarından sorumlu değildir. Ziyaret ettiğiniz web sitelerimizde yayınlanan gizlilik politikasını siteyi kullanmadan ya da kişisel bilgiler vermeden önce incelemenizi önermekteyiz.

Başa Dön

Kişisel Bilgilere Erişim

Özel bir 3M İnternet Sitesinde sağlanan geri bildirim mekanizmalarını kullanarak bir 3M İnternet Sitesinde bize verdiğiniz kişisel bilgileri bu geri bildirim bağlantısına (feedback link) tıklayarak ya da 3M, Global Internet Privacy Policy, Business Conduct and Compliance, 220-11W-02, 3M Center, 3M Company, St. Paul, MN 55144-1000 ya da 3M Türkiye, Şehit Sinan Eroğlu Cad. Suryapı Akel İş Merkezi No:6 A Blok, 34805 Kavacık, Beykoz, İstanbul adresine yazarak gözden geçirebilir, düzeltebilir ve güncelleyebilirsiniz.

Başa Dön

Kişisel Bilgilerin Alıkonulması

3M, 3M İnternet Siteleri üzerinden toplanan kişisel bilgileri, talep ettiğiniz hizmet, ürün ve bilgileri sağlamak gerekli olduğu kadar ya da uygulanacak olan kanun tarafından izin verildiği ölçüde alıkoymaktadır.

Başa Dön

Çocuklar ve Ebeveynler

3M İnternet Siteleri genel olarak 13 yaşın altındaki kullanıcılar için planlanmamıştır. 3M, uygulanacak kanun tarafından izin verilmiş olması hariç olmak üzere çocuklardan ya da çocuklar hakkında İnternet Siteleri üzerinden bilerek kişisel bilgiler istemez ya da toplamaz. Çocuğunuzun kişisel bilgiler vermiş olması ve söz konusu bilgilerin kayıtlarımızdan silinmesini talep etmeniz halinde, bunu özel bir 3M İnternet Sitesinde sağlanan geri bildirim mekanizmalarını kullanarak bir 3M İnternet Sitesinde bize verdiğiniz kişisel bilgileri bu geri bildirim bağlantısına (feedback link) tıklayarak ya da 3M, Global Internet Privacy Policy, Business Conduct and Compliance, 220-11W-02, 3M Center, 3M Company, St. Paul, MN 55144-1000 adresine ya da 3M Türkiye, Şehit Sinan Eroğlu Cad. Suryapı Akel İş Merkezi No:6 A Blok, 34805 Kavacık, Beykoz, İstanbul yazarak halledebilirsiniz.

Başa Dön

Bu Politika ya da Gizlilik Beyanları Hakkında Sorular

Bu Politika ya da bir Ülke ya da Web Sitesi Gizlilik Beyanı ya da kişisel bilgileri kullanımımız hakkında herhangi bir sorunuzun olması halinde, lütfen bizimle bu geri bildirim bağlantısına (feedback link) tıklayarak ya da 3M, Global Internet Privacy Policy, Business Conduct and Compliance, 220-11W-02, 3M Center, 3M Company, St. Paul, MN 55144-1000 adresine ya da 3M Türkiye, Şehit Sinan Eroğlu Cad. Suryapı Akel İş Merkezi No:6 A Blok, 34805 Kavacık, Beykoz, İstanbul yazarak irtibata geçiniz.

Başa Dön

Bu Politika ve Gizlilik Beyanlarımızdaki Değişiklikler

3M bu Politikayı, herhangi bir zaman ve önceden bildirimde bulunmaksızın bu Politikanın gözden geçirilmiş halini 3M İnternet Sitelerimizde yayınlayarak güncelleme ya da değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Ayrıca, Ülke ya da Web Sitesi Gizlilik Beyanlarımızı herhangi bir zaman ya da önceden bildirimde bulunmaksızın gözden geçirilmiş Gizlilik Beyanını uygulanacak olan 3M İnternet Sitesinde yayınlayarak güncelleme ya da değiştirme hakkını da saklı tutmaktayız. Bu Politikayı ya da herhangi bir Gizlilik Beyanını değiştirmemiz halinde, değişiklikler sadece gözden geçirilmiş Politika ya da Gizlilik Beyanını uygulanacak 3M İnternet Sitesinde yayınladıktan sonra kişisel bilgilere uygulanacaktır.

Başa Dön

Bu Politika son olarak 15 Mart 2005 tarihinde gözden geçirilmiştir.

İlgili Linkler